ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,430,000 ชิ้น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.