หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เมษายน

พฤษภาคม 2022

มิถุนายน
SU
จันทร์
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

การบริจาค

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เกร็ดความรู้

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รอบรู้เรื่องโลหิต

ปริมาณเลือดในคลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ความต้องการโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.