ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับตรวจเอชแอลเอแอนติเจนโดยเทคนิคโมเลกุลาร์ จำนวน 5 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.