ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเพาะเชื้อสำหรับ Aerobic bacteria จำนวน 150,000 ขวด และ Anaerobic bacteria จำนวน 150,000 ขวด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.