ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (สำหรับ Single dose)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.