ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อก๊อส 2″x2″ 12 ชั้น 2 ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,200,000 ซอง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.