ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ (Phase 1 การสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.