ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.