ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างสร้างรถรับบริจาคโลหิต ขนาด 4 เตียง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.