ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อน้ำยา Anti-Jka IgM Clone MS-15 และ Anti-Jkb IgM Clone MS-8

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.