ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริจาคโลหิต จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.