ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อปี๊ปเปล่า จำนวน 29,000 ใบ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.