ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง เชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.