ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบควบคุมห้องสะอาด และตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด และอุปกรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.