ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปผู้บริจาคโลหิต และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 250 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.