ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อระบบสารสนเทสจัดเก็บเอกสารจำนวน 1 ระบบ พร้อมเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.