ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บพลาสมา อุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.