ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (FortiGate 200D, Fortigate 200E, Fortigate 200BD, Fortigate 600C, FortiAnalyzer 400E และ FortiWeb 600D) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.