ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ของระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (ส่วน On premise) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.