ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขนจำนวน 15 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.