ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ JV,Monoclonal lgM Anti-DFFMU 1 L BK จำนวน 30 ขวด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.