ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งพัสดุให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 4 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.