ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกครั้งที่ 7 จำนวน 80,000 อัน พร้อมกล่อง, 16 จำนวน 35,000 อัน พร้อมกล่อง, 24 จำนวน 20,000 อัน พร้อมกล่อง, 36 จำนวน 15,000 อัน พร้อมกล่อง, 48 จำนวน 5,000 อัน พร้อมกล่อง, 60 จำนวน 3,000 อัน พร้อมกล่อง, 72 จำนวน 2,500 อัน พร้อมกล่อง 84 จำนวน 1,500 อัน พร้อมกล่อง, 96 จำนวน 1,000 อัน พร้อมกล่อง และ 108 จำนวน 1,000 อัน พร้อมกล่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.