วันที่

11 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว

3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 375 2781-8 ต่อ 104

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.