วันที่

01 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

288 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2818 9000 ต่อ 298

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 4


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.