วันที่

17 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด (ตึกหะรินธร)

54 ตึกหะรินธรชั้น 10  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม ขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 262 4000 ต่อ 24278

สถานที่เจาะ :ข้างอาคารจอดรถ (ตึกหลัง)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.