วันที่

10 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์

63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 168 8886-8 ต่อ 30

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.