วันที่

20 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2949 2057

สถานที่เจาะ : หน้า Cafeteria

Hourly Schedule

-
-

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.