วันที่

27 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานศาลปกครอง

120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 141 0915

สถานที่เจาะ : สัมนา 1 ชั้น B1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.