วันที่

25 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

99/29 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2115 1000 ต่อ 601-602

สถานที่เจาะ : หน้า Mcdonald (หลังศาลพระพรหม)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.