วันที่

10 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 549 3676

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.