วันที่

30 พ.ย.

เวลา

09:00 - 11:30

บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

109 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  02887 6501-9

สถานที่เจาะ : ข้างโชว์รูม หน้าฝ่ายขาย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.