วันที่

30 พ.ย.

เวลา

13:00 - 15:00

บมจ. สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์

521 , 521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2000 8040 Ext. 101

สถานที่เจาะ : ใต้อาคารลานจอดรถด้านหน้า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.