วันที่

26 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี

129 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ :  0 2080 8213

สถานที่เจาะ : หน้าห้องพยาบาล

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.