วันที่

14 ม.ค.

เวลา

08:30 - 14:30

กองบัญชาการกองทัพไทย

127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2586 7360

สถานที่เจาะ : สโมสร บก.ทท.

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.