ส่วนประกอบสำคัญของโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.