วันที่

21 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 234 0561

สถานที่เจาะ : ห้องมหัศจรรย์นักคิด (ข้างห้องพยาบาลชั้น 1)

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.