วันที่

18 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670 /1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2279 7000 ต่อ 40138

สถานที่เจาะ : อาคาร 4 ชั้น 4

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.