โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่

30 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสงฆ์

ตึกกัลยาณิวัฒนา 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ –

สถานที่เจาะ – ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.