วันที่

17 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลธนบุรี 1

34 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 487 2000 ต่อ 2422

สถานที่เจาะ : ชั้นใต้ดิน อาคาร 1

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.