โรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่

16 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2310 3960

สถานที่เจาะ : อาคารกายภาพชั้น 7 ห้องประชุม 7R-2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.