วันที่

27 Nov

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 947 5000 ต่อ 8000,8409

สถานที่เจาะ : ชั้น 4 เดอะพรอมานาด ฝั่ง Fitness และมคลินทร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.