เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่

22 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2101 8192

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ Supercar ด้านหน้าอาคารดิออฟฟิเซส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.