เซ็นทรัลพลาซา บางนา

วันที่

24 มิ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ที่อยู่ : 1090 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0 2763 6000 สถานที่เจาะ : ด้านหน้า KFC

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.