กลุ่มเซ็นทรัล อาคารชุดมโนรม

วันที่

05 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กลุ่มเซ็นทรัล อาคารชุดมโนรม

3354 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 249 4161 ต่อ 151

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารมโนรม(ฝั่งสิรินรัตน์)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.