วันที่

23 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2612 6000 ต่อ 11109,11106

สถานที่เจาะ : ที่จอดรถหน้าอาคาร

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.