วันที่

15 ม.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

299 ถนนพหลโยธิน (สะพานใหม่) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2533 6381-3

สถานที่เจาะ : หน้าศาลเจ้า

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.