วันที่

14 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาชิดลม

1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2793 7777 ต่อ 3160

สถานที่เจาะ : ห้อง CDS Sport club ชั้น 5 ตึกชิดลมทาวเวอร์

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.