กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

วันที่

23 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1002 อาคารชัยสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคารชัยสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.