วันที่

28 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2629  9647 ต่อ 148

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.

 

 

replica horloges replica uhren kaufen

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.